VÝSTUPNÍ DOPRAVNÍK ADO-M2

ADO-M2 VÝSTUPNÍ MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK - lomený

Samostatný automatický odsunový modulární dopravník tvaru … je určen pro přesun zabalených sáčků od balicího stroje k další manipulaci, např. kartonovací zařízení. Výhodou dopravníku je dlouhodobý bezproblémový provoz. Tento dopravník je možné vybavit funkcí krokování.

Vhodný k: ABM DeN, ABM EN, AMT, PBT, ABM N, PBM-X