OSTATNÍ ZBOŽÍ SYPKÉ

DROGERIE, BARVY

drogistické zboží a stavební směsi, prací prášky, čističe, sádra, stavební směsi, suché barvy
Vhodné typy balicích strojů: ABM EN, ABG, ABM DeN, AMT, PBT, ABM N, PBM-X   
Vhodná dávkovací zařízení: ASND, AHS, ADX, ALD, ADS, ADV           

KRMIVA PRO ZVÍŘATA

granulovaná krmiva, ptačí zob, krmné směsi
Vhodné typy balicích strojů: ABM EN, ABG, AMT, PBT, ABM N, PBM-X
Vhodná dávkovací zařízení: ADX, ADV, kombinované váhy, segmentový

GRANULÁTY                      

silica gel                       
Vhodné typy balicích strojů: ABM EN, ABM DeN       
Vhodná dávkovací zařízení: ADX, ALD

BIŽUTERIE

korálky, komponenty
Vhodné typy balicích strojů: ABM EN, ABM DeN, AMT, PBT, ABM N, PBM-X
Vhodná dávkovací zařízení: ADV, počítací dávkova

ZAHRADNICKÉ POTŘEBY         

substráty, zemina, rašelina, hnojiva               
Vhodný typ balicího stroje: ABG           
Vhodná dávkovací zařízení: ADS, ADV       

OSIVA, TABÁK

semínka vhodná k setí, tabák
Vhodné typy balicích strojů: ABM EN, ABM DeN, ABG, PBT, ABM N, PBM-X
Vhodná dávkovací zařízení: ADX, ADS, ALD, ADV, segmentový