PLNÍCÍ SYSTÉMY

Plnící systémy jsou ideální pro objemové dávkování tekutých a kašovitých hmot v potravinářství, kosmetickém, technickém nebo farmaceutickém průmyslu. Výkon dávkovacích pump je přímo závislý na velikosti dávky, obalového materiálu a viskozity baleného zboží. Plnící systémy jsou vždy navrženy tak, aby byly šetrné k dávkovanému zboží, a dosahovaly nejvyšších výkonů a přesnosti plnění. Dávkovací pumpy jsou vždy nabídnuty a vyrobeny na základě konkrétních požadavků a poskytnutých údajů od zákazníka (charakter kapaliny, viskozita kapaliny, pracovní teplota, dávka atd.). Dávkovací přesnost je ±1/2 % nebo lepší. Tyto plnící systémy jsou vhodné pro dávkování tekutin od 1 do 5000 ml na jednu dávku. Velice snadná je čistitelnost plnících hadiček a plněný roztok nepřichází do styku s žádnou jinou částí zařízení.