řada VT

Vibrační stoly VT
použití: elektro průmysl (zkoušky jednotlivých součástek nebo celých zařízení na studené spoje, tenké prasklinky, rozmontování, dělení, vyrovnávání malých součástek, např. šroubů, pružin nebo čepů), stavební průmysl (zhutňování betonových panelů na staveništích nebo ve zkušebnách), potravinářství, obalový a chemický průmysl (utěsňování sypkých materiálů v malých obalech, např. v malých sudech, lepenkových bubnech, kartonech, sáčcích apod.), automobilový průmysl (zkoušky, dlouhodobé testy)

Katalog ke stažení

Další informace v angličtině/němčině zde.

Produktový list: NETTER PR-VT-[41].pdf