DOPLŇOVACÍ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK AŠV

AŠV DOPLŇOVACÍ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK

Plně automatický doplňovací vynášecí šnekový dopravník zajišťuje dopravu a přesun zejména sypkého, prašného i granulovaného zboží do násypky dávkovacího zařízení balicího stroje. Principem dávkovače je transport zboží svislým směrem od vpádu k výpadu. Šnekovnice se otáčí ve valivých ložiscích a posunuje zboží vynášecím potrubím v těle šnekového dopravníku z pozemního sila do násypky dávkovacího zařízení. To je doplněno o sensor pro hlídání hladiny zboží, který zajišťuje automatické doplnění produktu ze sila do násypky balicího stroje. Šnekové dopravníky nacházejí využití v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu. Dopravníky jsou vyrobeny z nerezové oceli a zdravotně nezávadných materiálů v závislosti na baleném zboží. Výhodou je jeho snadné čištění. Silo na uskladnění zboží je nedílnou součástí sestavy s doplňovacím dopravníkem AŠV, který přepravuje zboží ze sila do násypky dávkovacího zařízení nad balicím strojem. Silo je propojeno s řídicím systémem balicího stroje. V momentě nízké hladiny zboží v násypce dávkovacího zařízení vydá hladinový senzor signál balicímu stroji a ten následně doplňovacímu dopravníku AŠV pro automatické doplnění potřebného množství zboží do násypky dávkovacího zařízení.
Typ AŠV4 (plný šnek) – mouka, práškový cukr, sádra, sušená smetana, nápojové směsi a další jemné prášky
Typ AŠV2 (spirálový šnek) – cukr krupice, krystal atd.

3D: APD+ASV+BIGBAG+AMN6-5+stul.jpg
Technický výkres: ASV 2.jpg
Pozn.: rozměry se mohou lišit