ODSUNOVÝ DOPRAVNÍK AMN 9/1

Jedná se o složený výstupní modulární dopravník přepravující zabalené sáčky od balicího stroje k automatickému kartonovacímu zařízení, které zajistí vložení a zabalení požadované menší skupiny sáčků do papírových krabiček.
Dopravník je rozdělen na individuální trasy dle počtu řad/tubusů balicího stroje. Každá trasa složeného dopravníkového systému přesouvá kontinuálním nebo krokovým posuvem jednotlivé sáčky v řadě za sebou do zásobníků, kde jsou sáčky seskupeny do požadovaného množství a zadrženy klapkou zásobníku, která se po přijmutí signálu z balicího stroje otevře a skupina sáčků je vsunuta na dopravník s přihrádkami, který přesune skupiny k automatickému kartonovacímu stroji. Kartonovací zařízení automaticky složí otevřenou krabičku individuálních rozměrů, vsune do ní skupinu sáčků. Naplněná krabička je uzavřena a je přesunuta k další manipulaci.