OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ANTISTATICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO SNÍMÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁBOJE Z FOLIE

Ionizátory HAUG snímají elektrický náboj z obalového materiálu, aby balené zboží neulpívalo na stěnách folie a nedostalo se do svárů. 1. Tyčový ionizátor –dvě tyče jsou umístěny vodorovně naproti sobě, mezi nimi prochází fólie, díky ionizačním tyčím umístěným v místě plnění zboží nedochází k nežádoucí statické elektřině mezi zbožím a fólií. 2. Kruhový ionizátor –folie prochází skrz ionizátor, tento typ se používá např. pro balení trojhranných sáčků a pro jednotubusové provedení balicího stroje. Tato antistatická zařízení se používají jak pro sypké zboží, tak pro tekutiny. Ionizátory nefungují s aluminiovými foliemi, ani s foliemi, jejichž jednu z vrstev tvoří aluminium!!! Více info na http://www.haug-static.us/.