OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
SKUPINOVÉ BALENÍ

Automatická balicí linka pro skupinové balení se skládá z odsunového dopravníku tvaru Z (přeprava sáčků od balicího stroje), vertikálního balicího jednotubusového stroje ABM N, výstupního dopravníku, případně může být doplněna o kartonovací zařízení (nádraží) AMN 6/5 E. Tato linka je speciálně zkonstruována pro balení předem stanoveného počtu sáčků se zbožím do většího sáčku.
Pokud je požadovaný počet sáčků ve skupinovém balení dělitelný počtem tubusů balicího stroje, je linka vybavena odsunovým dopravníkem tvaru ADO 5/1Z, balicí stroj provede odpovídající počet cyklů a přesný počet sáčků je odveden od balicího stroje do násypky dávkovacího zařízení balicího stroje ABM N, ty propadnou tubusem a jsou uzavřeny do většího třístranně svařeného sáčku.
V případě, že je ve skupinovém balení požadován jiný počet než dělitelný počtem tubusů balicího stroje (balení do individuálních sáčků), je linka vybavena výstupním dopravníkem AMN 9/1 s individuálními trasami a dopravníkem tvaru ADO 5/1Z s přihrádkami, do každé přihrádky spadne předem stanovený počet sáčků do skupinového sáčku (1 přihrádka=1 dávka). Ty jsou poté přesunuty do násypky balicího stroje ABM N. Finální sáčky se skupinou sáčků jsou buď odvedeny výstupním dopravníkem k další manipulaci, nebo kartonovacím zařízením k zabalení do kartonových krabic.
Linku lze doplnit o další přídavná zařízení, např. kontrolní váhy, detektor kovu, datumovací tiskárnu, jednoduché otevírání, výsekovou stanice pro euro otvor.
Výkon: 65 skupinových sáčků/min.