OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
AVP POLOAUTOMATICKÉ DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Poloautomatické dávkovací zařízení se používá pro vážení a pytlování sypkého zboží. Vyznačuje se robustní konstrukcí a velmi dobrou prachotěsností s ohledem na navažovaný materiál. Manuální práce obsluhy spočívá v nasunutí prázdného ventilového papírového nebo plastového pytle na plnící hubici, ten je pomocí elektro-pneumatických čelistí upevněn a zboží je automaticky navažováno. Podpěra pytle po dobu plnění automaticky setřásá zboží, signalizační maják informuje obsluhu zařízení o dokončení cyklu, obsluha naplněný pytel stáhne z ventilu na otočný stůl a pootočením stolu pytel posune na pás, čímž je cyklus dokončen. Výkon zařízení je 160 až 300 pytlů za hodinu (závislost na zručnosti obsluhujícího personálu a plněném množství). Zařízení je vhodné pro dávkování různých objemů, které se dají nastavit manuálně v ovládacím panelu Siemens. Automaticky se uloží posledních 50 navážených konstant, které je možné zpětně vyvolat. Zařízení je ovládáno řídicím systémem Siemens.

3D: 3d vykres.jpg