DVOJITÝ PŘEKLAD (FIN)

Jedná se o překlad podélného sváru, kdy je zapotřebí, aby folie byla tepelně svařitelná pouze z jedné strany (vnitřní strana folie). Oba konce folie jsou svařeny k sobě vnitřními stranami, čímž svár vystupuje kolmo od obalu. Tento typ je nejčastěji používán.