JEDNODUCHÉ OTEVÍRÁNÍ

Jednoduché otevírání se používá za účelem zlepšení snadnosti, zvýšené hygieny a bezpečnosti v přístupu k obsahu v sáčku.

Jednoduchost otevírání je velmi důležitým faktorem při navrhování spotřebitelského obalu, protože je zásadní, aby se spotřebitelé všech věkových skupin, obou pohlaví a skupin s nižší než průměrnou silou v ruce (s věkem se síla v rukou snižuje) dokázali dostat bezpečně k obsahu balení. Obal, který je pro spotřebitele vyššího věku snadno otevíratelný, bude ve většině případů snadno otevíratelný pro průměrného spotřebitele.

Obaly opatřené jedním typem jednoduchého otevírání jsou ovladatelné i dětmi nebo staršími lidmi, ale i osobami se sníženými fyzickými či smyslovými schopnostmi. Otázka jednoduché a bezpečné přístupnosti k balenému zboží nabývá na významu s rostoucím procentem starších osob ve světové populaci a vyšším omezením v této skupině obyvatel.

Jednoduché otevírání sáčků - cik cak střih
Jednoduché otevírání sáčků - horizontální násek příčného sváru,
popř. v kombinaci s násekem podélného sváru
Jednoduché otevírání sáčků - vertikální násek příčného sváru
Jednoduché otevírání sáčků - laserová perforace náseku
Jednoduché otevírání sáčků - násek podélného sváru