JEDNODUCHÝ PŘEKLAD (LAP)

Jedná se překlad podélného sváru, kdy folie musí být tepelně svařitelná z obou jejích stran (vnitřní i vnější). Svár vzniká svařením obou konců folie překrývající se přes sebe. Při použití tohoto typu sváru se používá menší množství folie. Tento svár se používá výjimečně, pouze na žádost zákazníka.